Spediční činnost

Stejně jako ve všech ostatních oborech své činnosti, nabízí společnost LOGISTIC NETWORK s.r.o. i v oblasti spedice dlouholeté a stejně kvalitní spektrum služeb. Ve spediční činnosti nabízíme profesionální přezkoumání všech dostupných možností optimalizace dopravní cesty i dopravního prostředku tak, aby s ohledem na priority klienta byla přeprava provedena co nejrychleji, nejkvalitněji a s co nejpříznivějšími finančními náklady.

Zajišťujeme dopravu po silnici, železnici, dopravu nadrozměrných nákladů, kontejnerů i dopravu sběrnou službou. Pro naše zákazníky zajišťujeme rovněž námořní leteckou přepravu kusových zakázek, ale jsme schopni zajistit i projektově orientovanou kombinovanou přepravu investičních celků a jejich komponentů.

Zajišťujeme:

Kamionové přepravy
Železniční přepravy
Námořní, říční, kontejnerové a kombinované přepravy
Letecké přepravy a kamionová i zámořská sběrná služba
Přeprava nebezpečného a citlivého zboží
Přeprava speciálního a nadrozměrného zboží
Dopravní poradenství
Kamionové přepravy

Celokamionové přepravy, přepravy malotonážními vozy a sběrnými kamiony "z domu do domu", všech druhů zboží včetně nadrozměrů, nebezpečného a lehce zkazitelného zboží s více než 200 smluvními dopravci.

Relace tuzemsko, všechny evropské státy a státy Blízkého východu
Zajištění distribuce a kyvadlové dopravy sklad – zákazník – sklad
Přepravy těžkých a nadrozměrných zásilek speciálními vozidly, zajištění doprovodu, výběr nejvhodnější trasy apod.
Přepravy v chladírenských a isotermických kamionech
Přepravy v kamionech vybavených ADR, v cisternách a v ostatních speciálních kamionech
Vytěžování kamionů po tuzemsku i v zahraničí
Bezplatné poradenství v oblasti přepravních dokladů, dopravní cesty, balení a fixace zboží, apod.


zpět nahoru


Železniční přeprava

Celovozové zásilky, všechny druhy zboží včetně nadrozměry, nebezpečného zboží a lehce zkazitelného zboží. Přepravy těžkých a nadrozměrných zásilek speciálními železničními vozy, zajištění doprovodu, výběr nejvhodnější trasy apod.

západní, střední a východní Evropa – nejfrekventovanější
tuzemsko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Německo, Rakousko, balkánské státy a Ukrajina. Bělorusko, Rusko a další státy bývalého SNS
Evropské přístavy v návaznosti na námořní přepravu
Možnosti přeprav do zemí Blízkého i dálného východu
Nové podeje na hraničních přechodech
Optimalizace přepravného s ohledem na dopravní cestu, množství apod., projednání množstevních a speciálních rabatů, uplatňování a vyřizování event. reklamací vznikajících při železniční přepravě a s tím spojené další činnosti
Bezplatné poradenství v oblasti přepravních dokladů, klasifikace zboží NHM, průjezdních profilů, dopravní cesty, výběru železničního vozu, balení a fixace zboží, apod.


zpět nahoru


Námořní, říční, kontejnerová a kombinovaná přeprava

námořní přeprava – liniová, RO-RO a trumpová přeprava i v kombinaci s vnitrozemskou říční, železniční a kamionovou přepravou.
říční přeprava – po řekách Labe, Dunaj, do vnitrozemských i námořních přístavů i v kombinaci s námořní vnitrozemskou železniční a kamionovou přepravou.

kontejnerová přeprava
kamionová a železniční do/z námořních přístavů
kombinovaná přeprava se zámořskou přepravou do/ze všech světových destinací
železniční přeprava do evropských a asijských destinací se specializací na Ukrajinu, Bělorusko, Rusko a další bývalé státy SNS
nabízíme pronájem všech typů kontejnerů a prodej velkých kontejnerů pro využití jako sklad, dílna apod.
liniová přeprava do celého světa přes všechny evropské přístavy konvenčně, systémem ro-ro i v kontejnerech, charterové přepravy, pronájem celých lodí nebo částí lodního prostoru. Zajištění přípravné fáze doporučíme typ velkého kontejneru a směrování.

zpět nahoru


Letecká přeprava a kamionová i zámořská sběrná služba

Tyto služby zajišťujeme jako doplňkovou činnost.

zajistíme leteckou přepravu všech druhů zboží do/z celého světa
zajistíme silniční a kombinovanou sběrnou službu po celé Evropě i do/ze zámořských destinací
svoz i rozvoz leteckých a sběrných zásilek v tuzemsku i v konečné destinaci, přepravy "z domu do domu".

zpět nahoru


Přeprava nebezpečného a citlivého zboží

Realizujeme přepravy všech druhů nebezpečného zboží včetně třídy 1., lehce zkazitelného zboží i v izotermických a chladírenských dopravních prostředcích – po souši, po moři i letecky.


zpět nahoru


Přeprava speciálního a nadrozměrného zboží

Realizujeme přepravy kolové techniky, investičních celků a nadrozměrných kusů po železnici, silnici i do zámoří.

Dále zajistíme:

zajištění přepravních dokumentů
doprovod při přepravě nadrozměrů
zajištění všemi dopravními prostředky

zpět nahoru


Dopravní poradenství

Poskytujeme pro naše zákazníky zdarma poradenské služby v oblasti Incoterms 2000, poradíme při výběru optimálních dopravních prostředků, balení a dopravní cesty, pomůžeme při sjednání přepravních podmínek obchodních kontraktů a akreditivů.


zpět nahoru

Spedice spediční služby celní deklarace Spedice spediční služby celní deklarace Spedice spediční služby celní deklarace Spedice spediční služby celní deklarace Spedice spediční služby celní deklarace Spedice spediční služby celní deklarace Spedice spediční služby celní deklarace Spedice spediční služby celní deklarace Spedice spediční služby celní deklarace

LOGISTIC NETWORK Spediční služby celní deklarace doprava zboží sběrná služba