Exportní balení zámořské balení zboží a expediční služby

Dle Vaší potřeby a přesně na míru pro Vás obal navrhneme, vyrobíme a zabalíme do něj Váše zboží. Nezapomeňte na to, že obal zboží, které dodáváte je Vaši první vizitkou.

Stěžejní činnosti naši společnosti v oblasti balení zboží a expedičních služeb je zejména exportní balení zámořské balení a technologických celků pro různá výrobní odvětví.
V této oblasti našich aktivit je obsaženo celé spektrum průmyslového balení včetně antikorozních opatření. Od menších strojních dílců a částí až po velká strojní zařízení, kompresory, čerpadla, transformátory, obráběcí stroje o hmotnostech několika stovek kilogramů až po desítky tun.

Exportní balení zámořské balení a expedici je možno provádět přímo ve Vašem areálu nebo zajistíme přepravu veškerých součástí včetně subdodávek do naší společnosti v Přerově, odkud bude po zabalení kompletní dodávka vyexpedována. K tomuto účelu máme k dispozici vlastní prostory pro exportní balení, zámořské balení v kryté hale a vysokozdvižné vozíky až do 7 t i pro manipulaci v manipulaci v kontejneru. Ze zařízení lze také po dohodě demontovat vyspecifikované nebezpečné nebo křehké části a náležitě je chránit. Důležité je, aby konečný obal a všechny kovové opracované části byly vhodně ošetřeny dle destinace určení. Zařízení je v případě potřeby ošetřeno proti vlhkosti tak, aby při přepravě k zákazníkovi nedošlo ke vzniku koroze a bylo chráněno před proměnlivými klimatickými podmínkami. Provádíme taktéž fixaci a balení do kontejnerů.

Jakékoli zabalené i nezabalené zboží jsme schopni v areálu naší společnosti také uskladnit. Všechny obaly jsou značeny potřebným signováním dle norem a požadavků zákazníka, jsou opatřeny balícími listy a potřebnými prohlášeními k obalům dle standardu IPPC - ISPM FAO No. 15 a fytocertifikátem Státní Rostlinolékařské Správy. Pro všechny naše obaly je použito pouze kvalitní řezivo a překližky nebo OSB desky.

V rámci komplexnosti našich služeb provádíme:

Balení, vybalování, třídění, paletizace

Exportní balení zboží do beden a kontejnerů

Balení zboží včetně nakládky a fixace na přepravních prostředcích a kontejnerech

Zajištění zboží proti nežádoucímu pohybu, optimalizace stohování a rozložení v dopravním prostředku

Konzervaci a antikorozní dočasnou ochranu strojírenských výrobků vypařovacími a kontaktními inhibitory koroze a vysoušedly

Označení obalů signem i ochrannými značkami

Návrhy a realizace řešení nakládky atypických kusů a celků do všech druhů dopravních prostředků

Instalace kontrolních prostředků pro systém kontroly náklonu, otřesu, teploty, vlhkosti apod.

Zajištění fytocertifikátů dle ISPM 15, fumigace, ošetření proti vlhkosti a poškození

Vystavení průvodních dokumentů

Spojení s činnostmi v dopravě, uskladněním a překládkou

Dodávky materiálů pro balení a expedici

V rámci spolupráce a dodávek obalů pro vlastní zabalení vám na přání dodáme:

Balící materiál (vázací pásky, pěnové materiály, bariérové folie, vysoušedla, antikorozní papíry a folie s VCI inhibitory a konzervační prostředky)

Signa a šablony pro nástřiky iniciálu příjemců, piktogramů a pokynů k přepravě

Otřesové a náklonové detektory, čidla pro kontrolu vlhkosti uvnitř obalu, kontrolní průzory do obalů, atd.

Balení zboží do exportních a zámořských obalů Balení zboží do exportních a zámořských obalů Balení zboží do exportních a zámořských obalů Balení zboží do exportních a zámořských obalů Balení zboží do exportních a zámořských obalů Balení zboží do exportních a zámořských obalů

Transportní balení exportní balení zámořské balení zboží spedice