Výroba dřevěných transportních a exportních obalů a beden

Ve výrobě a aplikaci transportních a zámořských obalů, exportního balení, zámořského balení, máme více než desetileté zkušenosti s významnými referencemi nadnárodních firem. Z balení, původně koncipovaného pouze jako přidaná hodnota v procesu skladové logistiky, se tato činnost stala jedním z hlavních pilířů podnikání společnosti LOGISTIC NETWORK s.r.o.

Společnost LOGISTIC NETWORK s.r.o. s provozovnou v Přerově u Olomouce patří v současné době mezi přední výrobce a dodavatele dřevěných exportních obalů a beden v České republice. Návrh, konstrukce a výroba exportních obalů a beden exportního balení, zámořského balení,včetně poradenské činnosti patří mezi hlavní aktivity naší společnosti a je plně v kompetenci našich odborníků, kteří zajistí řešení Vašeho problému od návrhu obalu až po jeho výrobu resp. zabalení včetně veškerého potřebného příslušenství.

Všechny materiály použité pro výrobu transportních a zámořských obalů exportního balení, zámořského balení, splňují požadavky směrnice FAO ISPM 15 definující pravidla pro dřevěný obalový materiál v mezinárodním obchodu, což dokladujeme prohlášením o náležitém ošetření řeziva.

V rámci našeho útvaru v Přerově zajišťujeme následující činnosti:

exportního balení, zámořského balení

Zpracování návrhů a projektů transportního balení včetně výrobní dokumentace

Vývoj, výrobu a prodej dřevěných transportních obalů (Obaly pro strojírenský a elektrotechnický průmysl, výroba dřevěných beden a latění pro námořní, leteckou a kamionovou přepravu, výroba průmyslových přepravních obalů a fixací, ochranné balení)

Návrh a aplikaci antikorozní ochrany (antikorozní folie, speciální ochranné nástřiky kovových částí a celků proti korozi

Kompletní realizaci exportního, transportního balení

Odborný dozor při aplikaci exportního transportního balení

Poradenská a exportní činnost v oblasti obalových materiálů a technologií balení

Výroba dřevěných transportních a exportních obalů a beden Výroba dřevěných transportních a exportních obalů a beden Výroba dřevěných transportních a exportních obalů a beden

Výroba transportních exportních zámořských obalů exportní obaly, zámořské obaly, spedice